Skolerute

Vår

Høst

AUGUST
Første skoledag for elevene onsdag 17
11 skoledager
SEPTEMBER

22 skoledager

OKTOBER

Høstferie uke 41 : f. o. m . mandag 10. t.o.m. fredag 14

18 skoledager

NOVEMBER

22 skoledager

DESEMBER

Siste skoledag for elevene før jul : torsdag 22

15 skoledager

JANUAR

Første skoledag for elevene etter jul : tirsdag 3

21 skoledager

FEBRUAR
Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 20. t.o.m. fredag 24
15 skoledager
MARS
23 skoledager
APRIL
Siste skoledag for elevene før påske: fredag 3.

Første skoledag for elevene etter påske: tirsdag 11
14 skoledager
MAI
Fridager for elevene: 1, 17, 18, 19 og 29.

18 skoledager

JUNI

Siste skoledag for elevene: fredag 16

12 skoledager