Skolerute

Høst

Vår

AUGUST
Første skoledag for elevene mandag 17
11 skoledager
SEPTEMBER

22 skoledager

OKTOBER

Høstferie uke 41: 05/10-09/10
17 skoledager

NOVEMBER

21 skoledager

DESEMBER

Siste skoledag for elevene før jul: fredag 18

14 skoledager

JANUAR

Første skoledag for elevene etter jul : mandag 4

20 skoledager

FEBRUAR
Vinterferie uke 8:
f.o.m. mandag 22. t.o.m. fredag 26

15 skoledager
MARS
Siste skoledag for elevene før påske: fredag 26.

20 skoledager
APRIL
Første skoledag for elevene etter påske: tirsdag 6.

19 skoledager
MAI
Fridag for elevene: torsdag 13, Fredag 14, mandag 17 og mandag 24

17 skoledager

JUNI

Siste skoledag for elevene: fredag 18

14 skoledager