Skolerute

Høst

Vår

AUGUST
Første skoledag for elevene mandag 20
10 skoledager
SEPTEMBER

20 skoledager

OKTOBER

Høstferie uke 40: f.o.m. mandag 1.

t.o.m. fredag 5

18 skoledager

NOVEMBER

22 skoledager

DESEMBER

Siste skoledag for elevene før jul: fredag 21

14 skoledager

JANUAR

Første skoledag for elevene etter jul : torsdag 3

21 skoledager

FEBRUAR
Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 18. t.o.m. fredag 22
15 skoledager
MARS
21 skoledager
APRIL
Siste skoledag for elevene før påske: fredag 12.

Første skoledag for elevene etter påske: tirsdag 23.
16 skoledager
MAI
Fridag for elevene: onsdag 1, fredag 17, torsdag 30 og fredag 31

19 skoledager

JUNI
Fridag for elevene: mandag 10 (2.pinsedag)

Siste skoledag for elevene: torsdag 20

13 skoledager